– Vi får ikke hjelp i det hele tatt. Uansett hva vi sier. Det er som å møte en vegg

Far og sønn Ole og Elling Sebastian Aarvik er oppgitt over administrasjonen i Skaun kommune, og mener det er ingen hjelp å få.

Aarvik har foreslått å dyrke opp tusen kvadratmeter av egen skogmark, som kompensasjon for bruken av 180 m2 dyrkamark. 

Pluss

I november skrev avisa Sør-Trøndelag om Elling Sebastian Aarvik som har søkt Skaun kommune om dispensasjon fra arealplanen for å sette opp et redskapshus med stall, på eiendommen sin i Børsa. Tiltakets samlede størrelse er på 540 m2, hvorav stallen utgjør 45 m2 og vask/bad utgjør 11 m2. Til sammen vil det gå med 180 m2 dyrkajord til tiltaket.