Avviser at det har gått prestisje i saken: – Vi har ikke mistenkeliggjort søker

Skaun kommune avviser at det har gått prestisje i saken, og opplever dialogen mellom partene som god.
Pluss