Debatt

Exit Orkdalslista

Etter 28 år er Orkdalslista historie.

Gunnar H. Lysholm satt 16 år som ordfører for Orkdalslista. I inneværende periode er han menig kommunestyremedlem.  Foto: Lillemor Hestvik

Pluss

En av årsakene til at lista ble etablert var større mangfold i lokalpolitikken. Forskning har vist at mange flere innbyggere er villige til å bli folkevalgt hvis de kan slippe å være tilknyttet et av de nasjonale tradisjonelle partiene.