Debatt

Gang- og sykkelvei fra Råbygda/ Gjølme til Orkanger

I Pensjonistpartiet er vi stolt over alle listekandidatene våre. De er dyktige, engasjerte og de ser mulighetene.

Torstein Larsen er leder i Pensjonistpartiet Orkland. 

Pluss

En av disse er Janicke Andresen. 4. kandidat på valglisten vår.