Ønsker å rive trønderlån fra 1800-tallet

Fylkeskommunen fraråder riving i Meldal sentrum

Johan Lium og Bjørn Magne Lium har søkt om tillatelse til å rive blant annet ei Trønderlån fra 1800-tallet i Meldal sentrum. Fylkeskommunen er foreløpig ikke positiv.

Det er denne trønderlåna det er søkt om å få rive. 

Pluss

«Eierne av eiendommen gnr. 76 bnr. 10 i Meldal Sentrum ønsker en annen utnyttelse av eiendommen enn dagens situasjon».