Debatt

Politiske vedtak; som ringer i vannet…?

Det nærmer seg et nytt kommune- og fylkestingsvalg.

- Jeg mener faktisk at Rennebu kommunestyre ved dagens ledelse har vært for lite opptatt av de gode prosessene, skriver Ragnhild Løvseth Øverland i innlegget. 

Pluss

Nye folk skal velges for å gjøre vedtak på dine vegne. Vedtak får konsekvenser, og som regel skapes det en kjede av følger. I lokalpolitikken er det ikke sjelden at naboer, venner, bekjente får føle vedtak på kroppen. På godt og vondt. Som å kaste stein i vann; det skapes ringer som sprer seg. Alt etter steinens størrelse, vannets dybde og kastets kraft så skjer det noe i tiden etter kastet.