Differensiert arbeidsgiveravgift

– Gode nyheter og en halv seier for oss i Orkland

Leder i fellesnemnda, Are Hilstad er forsiktig optimist etter å ha lest kommunal- og moderniseringsdepartementets uttalelse om differensiert arbeidsgiveravgift.

Differensiert arbeidsgiveravgift var et ev temaene under Bergmannskonferansen i vår. Meldalordfører og leder av fellesnemda Are Hilstad benyttet anledningen til å fremme sin sak overfor stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland (H). 

Pluss

Det har lenge vært en bekymring knyttet til hva som vil skje med arbeidsgiveravgiften etter sammenslåingen av Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord til Orkland kommune 1. januar 2020. Saken tilspisset seg da Transport økonomisk institutt kom med en rapport som anbefalte en inndelingsmodell der Orkland kommune må ha én sats, mot tre ulike satser i dag. Snillfjord og Meldal har den laveste arbeidsgiveravgiften, Agdenes ligger midt imellom, mens Orkdal har toppsatsen på 14,1 prosent.