— Jeg har faktisk «overlevd» fire fabrikksjefer i løpet av disse åra

Einar Hårstad, veteran ved Lian Trevarefabrikk. 

Pluss

Ukeslutt:

Navn: Einar Hårstad