Debatt

Den beste løsningen for å sykle forbi Norsk Kylling

Det er mulig å gi barn og andre myke trafikanter en rask og trygg forbindelse mellom Råbygda og Orkanger.

2 er en foreslått omvei rundt Norsk Kylling. 3 er dagens gang- og sykkelvei langs Havneveien. 4 er traseen fra Glimt stadion. Glimt-traséen er ca. 600 meter kortere enn omveien og 345 meter kortere enn dagens trasé målt fra krysset ved Glimt stadion.  Foto: Privat

Pluss

Småbylista har avgitt høringsuttalelse til reguleringsplanen for Furumoen (Norsk Kylling). Vi fremmer et tilsvarende forslag når saken snart kommer til politisk behandling.