Debatt

Den beste løsningen for å sykle forbi Norsk Kylling

Det er mulig å gi barn og andre myke trafikanter en rask og trygg forbindelse mellom Råbygda og Orkanger.

2 er en foreslått omvei rundt Norsk Kylling. 3 er dagens gang- og sykkelvei langs Havneveien. 4 er traseen fra Glimt stadion. Glimt-traséen er ca. 600 meter kortere enn omveien og 345 meter kortere enn dagens trasé målt fra krysset ved Glimt stadion. 

Pluss

Småbylista har avgitt høringsuttalelse til reguleringsplanen for Furumoen (Norsk Kylling). Vi fremmer et tilsvarende forslag når saken snart kommer til politisk behandling.