Leder 13. august

Føler seg mistenkeliggjort av kommunen

Elling Sebastian Aarvik opplever at kommunens admnistrasjon sår tvil om hans troverdighet. 

Å mistenkeliggjøre folk i forkant, undergraver bare folks tillit til makthaverne

Pluss

Ett år har gått siden Elling Sebastian Aarvik leverte en søknad til Skaun kommune om å få sette opp en kombinert stall/redskapsbu på eiendommen sin i Børsa. Politikerne i Skaun har hele veien vært positiv til tiltaket, men fylkesmannen har satt foten ned på grunn av at tiltaket vil legge beslag på 180 kvadratmeter dyrkajord. Formelt har fylkesmannen en god sak, da det er strenge regler for å bygge ned dyrkajord. I praksis er dette en dårlig sak med tanke på jordvernet, da folk flest nok synes det er i overkant rigid å nekte omdisponering av en «plenbit» på ti ganger atten meter, når omidsponeringa vil bidra til at det lyser i vunduene ute i grendene. Nå kan det imidlertid se ut til at det går mot ei løsning for Aarvik, da han har tilbudt å nydyrke tusen kvadratmeter skogmark i bytte mot de 180 kvadratmetrene han har søkt om å få omdisponere.