Differnsiert arbeidsgiveravgift

Vil beholde ordningen

Ifølge statssekretær Aase Marthe Horrigmo, er regjeringen positiv til en videreføring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo ser ingen argumenter mot at Norge skal søke å videreføre dagens ordning. 

Pluss

Flere lokale politikere har jobbet opp mot stortingspolitikere for å sørge for at de gjør det de kan for å påvikre ESA til å godkjenne orningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Tidligere i år var blant annet en delegasjon fra nye Orkland på Stortinget for å diskutere differensiert arbeidsgiveravgift med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Statsråden kunne ikke komme med noe lovnader under møtet.