— Vi gjør det vi kan ut fra prioriteringer og ressurser

Randi Fagerholt, seksjonsleder ved Orkdal lensmannskontor, sier det er en negativ og feil utvikling vi nå ser i Hemne. 

Pluss

Randi Fagerholt, seksjonsleder ved Orkdal lensmannskontor, sier politiet har fokus på mopedproblematikken i Hemne, og at de prøver å komme den til livs ut fra de prioriteringer som gjøres og de ressursene de har.