Debatt

AtB og Boreal svarer ikke om buss

Etter forslag fra Småbylista vedtok Orkdal kommunestyre i 2017 at ledelsen i kommunen skal gå i dialog med AtB for å få justert traséen for bussrute 310 på Orkanger.

- Orkdal/Orkland kommune må innta en mer offensiv holdning overfor AtB og bussoperatørene, skriver Berit Westrum Johansen i innlegget. 

Pluss

Heller ikke denne gangen har det lyktes. På purringer har rådmannen svart at AtB er positive, men at bussoperatøren Boreal er mot en endring av litt uklare grunner.