Langt over 200 deltakere stilte til start

Pluss

Tekst/foto: Jonas Olsen Withbro