Disse 15 har søkt på den nye rektorstillingen

Tolv kvinner og tre menn har søkt på stillingen som kulturskolerektor i Skaun. Én av søkerne påberoper seg fortrinnsrett.
Pluss

Den 15. august gikk fristen for å søke på den nye kulturskolerektor-stillingen ut. I følge Skaun kommune har femten personer søkt på stillingen innen fristen. Tre av søkerne jobber i Skaun kommune i dag.