Legolek med sentrum

- Sentrumsdebatten må handle om mer enn plassering av kino og kulturhus.

Tormod Solem Slupphaug ønsker et torg med lek og aktivitet. 

Pluss

Det sier Ap-politiker Tormod Solem Slupphaug, som har tatt et kreativt initiativ med god hjelp og innspill fra partikolleger i Orkland Arbeiderparti.