– Det har vært en glede å jobbe med norsk idrett

Jorodd Asphjell gikk i år av som styremedlem i Norges idrettsforbund. Sist uke ble han hedret av forbundet for sin innsats i årrekke.

Jorodd Asphjell gikk av som styremedlem i år, sist uke ble han hedret av idrettsforbundet på en felles middag mellom det gamle og det nye styret. 

Pluss

Sist uke ble det holdt en felles middag mellom det gamle og nye styret i Norges idrettsforbund og på denne middagen ble orkdalingen hedret for sin innsats i som styremedlem i Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité etter 12 år. Under middagen på skøytemuseet fikk han tildelt NIFs Hederstegn for meget fortjenestefullt arbeid for norsk idrett. Asphjell har vært tillitsvalgt i norsk idrett på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan i fire tiår.