Over en måned med redusert kapasitet

Starter ombygging av ferjekaiene på Halsa og Kanestraum.

Redusert kapasitet og fare for flere innstillinger på ferjestrekningen Halsa-Kanestraum i tida framover. 

Anleggsperioden vil dessverre bli utfordrende for trafikantene.Victor Størdal

Pluss

Fra 8. september og fram til ca. midten av oktober, blir det redusert kapasitet på ferjeforbindelsen mellom Halsa og Kanestraum. Da vil «MF Tingvoll», med en kapasitet på 35 personbiler, erstatte «MF Svanøy», som har en kapasitet på 89 personbiler.

Risiko for å stå over

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen, er bakgrunnen at det blir oppstart av ombyggingsarbeidet av ferjekaiene på Halsa og Kanestraum. Arbeidet starter søndag 8. september.

«MF Svanøy» må da tas ut av trafikk på grunn av at det er for grunt.

På grunn av reduksjonen i kapasitet, må reisende på ferjestrekningen belage seg på at sannsynligheten er større for å måtte stå over en avgang i perioden 8. september til midten av oktober.

Ca. et år

Etter midten av oktober, vil det bli satt ned midlertidige peler på nordsiden av kaien. Da vil ferjene bli utsatt for vind fra østlig og sørøstlig retning. Da er det en risiko for at uforutsette situasjoner kan oppstå. Den midlertidige kailøsningen, kombinert med krevende manøvrering, gjør at terskelen for å innstille avganger blir lavere en perioden fram til ombygginga er helt ferdig om ca. et år.

I hele perioden vil «MF Rauma» og «MF Romsdal» går som normalt i sambandet.

Ferjene skal tilpasses

Det var 16. august i år at Statens vegvesen og Fjord1 signerte kontrakt om ferjedrift på sambandet for perioden 1. januar 2021 til ut 2030. Den nye kontrakten stiller krav til tre fartøy i størrelsen 110 til 130 personbilenheter, noe som er vesentlig større enn dagens ferjer.

— Anleggsperioden vil dessverre bli utfordrende for trafikantene, med redusert kapasitet de neste ukene og en anleggsperiode der sjansen for kansellerte avganger vil være større enn normalt det neste året. Ombyggingen er derimot nødvendig for at de nye miljøvennlige ferjene som skal inn i sambandet skal passe, og anleggsarbeidet må skje parallelt med ordinær ferjedrift, sier Victor Størdal, seksjonsleder for ferjeseksjonen i Statens vegvesen, i pressemeldingen.