Ber om svar fra statsråden

Arbeiderpartipolitiker Jorodd Asphjell ber om svar fra samferdselsministeren, etter at det ble klart at Thamshavnbanen kan miste støtte fra BaneNor. Nå reagerer også Høyre og Venstre.

Dersom Thamshavnbanen mister støtten til infrastruktur, altså skinnegangen og kjørekablene, kan det bety slutten for banen. 

Pluss

I et brev datert 15. august, skriver BaneNor at tilskuddsordningen til private baner eller objekter/materiell i privat eie, nå er oppe til vurdering. I dag får fem museumsjernbaner tilskudd fra BaneNor, og Thamshavnbanen er en av disse banene.