Øyeblikket:

Hvorfor må man lide for skjønnheten?

Pluss

Jeg forstår ikke helt hva det er med damer og det å «lide for skjønnheten». Hvorfor bytte ut noe som er komfortabelt med noe andre synes er pent i noen timer? Hvorfor gjør de dette mot seg selv, og kanskje enda viktigere … mot meg?