Stor skepsis til sammenslåing

I Halsa blåser det en tydelig «Einar Vaagland-vind».

— Jeg må melde meg på karsk-kurs, sier Georg Meisingset (til høyre), her sammen med Ragnhild Bergem og Egil Bergem. 

Vi har ikke lyst til å slå oss sammen, og vi har ikke lyst til å bli trøndere.Per Marvin Henden

Pluss

STs besøk på Liabø i Halsa på valgdagen, avslører at Einar Vaagland og Halsalista har mange sympatisører. Her er det stor skepsis til sammenslåinga i seg selv – og det er heller ikke noen stemning for å bli trøndere.