Mange fra Meldal - få fra Orkanger

Både Sp og Ap hadde lagt sine valgvaker til Meldal, noe som kan ses på som et signal om at Orkland langt fra skal handle bare om Orkdal. Meldalingene er godt representert i det nye kommunestyret, og er faktisk i flertall i samarbeidskonstellasjonen. 

Pluss

Orklands kommunestyre vil ha 51 representanter, og slik fordeler de seg på de gamle kommunene: