Ga bort sjekken han fikk. Så doblet han summen fra egen lomme

Anne Berit Aspli, daglig leder ved Skattkammeret, mottar her 50 000 kroner fra Bjørn Wiggen. Bak fra venstre: Bjørn Krokdal, frivillig ved Skattkammeret, Kari Lian i Kirkens Bymisjon, og Ove Snuruås (t.h.) i Orkladal næringsforening.  

Pluss

Salvesen & Thams-sjef Bjørn Wiggen mottok i fjor høst den regionale næringsprisen «Thamsprisen» på 25 000 kroner. Prisen, som deles ut av Orkladal næringsforening, ble delt ut for tredje gang og skal gå til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til utvikling, kompetansebygging og sysselsetting i regionen.