750 ble anklaget, 310 fikk dødsdom

Nesten hundre mennesker i Finnmark ble henrettet, mistenkt for å stå i ledetog med djevelen. Lørdag 21. september presenteres denne historien i Orkla gjestebolig på Løkken.

Hennes Majestet Dronning Sonja ved Liv HeleneWillumsens side under åpningen av Steilneset minnested. Her henger minnetavler over 91 fortvilte mennesker, de fleste kvinner, som ble henrettet fordi rettsmyndighetene mente de var skyldige i trolldom. Foto: Heiko Junge, Scanpix 

Pluss

I Finnmark på 1600-tallet blir 135 personer anklaget for å stå i ledtog med djevelen, og 91 kvinner og menn blir til slutt henrettet. For hele landet regner man med 310 dødsdommer under trolldomsprosessene, som totalt omfattet mer enn 750 anklagede personer. Lørdag 21. september kommer Liv Helene Willumsen fra Tromsø til Orkla Gjestebolig for å holde foredrag om trolldomsprosessene.