- Optimisme er viktig i små lokalsamfunn

Optimistkonferansen er et viktig tilskudd til Rindalssamfunnet, sier kulturleder Morten Møller i Rindal kommune.

Morten Møller, kulturleder i Rindal kommune, sitter i arbeidsgruppa for Optimistkonferansen.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Han mener det er behov for slike konferanser og en optimistisk holdning i alle lokalsamfunn.