Kommende varaordfører slår tilbake:

Slår tilbake: - Forundret over at de ikke vet hva de selv har vært med på å vedta

Are Hilstad kommer til å gå ned i lønn når han blir Orklands varaordfører.

- Det er ikke riktig at det er ei halvstilling som har ligget i kortene, sier Are Hilstad. 

Pluss

I forrige uke kom det kraftig skyts fra Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) og Lavrans Skuterud (Venstre) etter at Senterpartiet hadde brutt med sine tidligere kamerater i flertallsgruppa i Orkdal (Sp, Venstre, KrF, Frp, Høyre og Pensjonistpartiet).

I stedet valgte Senterpartiet å inngå en intensjonsavtale med Arbeiderpartiet, der KrF også er med. I henhold til avtalen vil Oddbjørn Bang (Sp) bli ordfører og Are Hilstad (Ap) varaordfører. Begge vil få 100-prosentstillinger, men Hilstad vil ha 80 prosent av ordførers lønn.

Helstilling

Det som fikk Larsen og Skuterud til å reagere, var at både ordfører og varaordfører skal ha helstillinger.

- Det er et innmari dårlig signal at å bruke en halv million kroner ekstra for å gi varaordføreren helstilling for å tilfredsstille behovet for posisjoner, sa Skuterud, mens Torstein Larsen var oppbrakt over at «mens vi har underbemanning i helsesektoren, bemanner vi opp det politiske».

Det ble skapt et klart inntrykk av at den fulle varaordførerstillinga ble kastet inn som et forhandlingskort for å få til en avtale mellom Ap og Sp. Det skal også sies at verken Skuterud eller Larsen kommenterte at varaordfører skulle få 80 prosent lønn selv om stillinga var 100-prosent.

Til motmæle

Are Hilstad, som blir Orklands nye varaordfører, har til nå vært taus, men nå føler han tida er inne for å ta til motmæle:

- Jeg tenkte egentlig ikke å kommentere dette nå; jeg ville heller ta det fra talerstolen i det nye kommunestyret. Men når jeg merker på reaksjonenene fra folk og diskusjonen på sosiale medier at det har festet seg et inntrykk at dette er noe vi hostet opp på en halvtimes tid i forhandlinger for å få til et samarbeid, blir det helt feil. Og jeg skal innrømme at jeg kjenner litt på det de sier, og synes det er ubehagelig, sier Hilstad.

Bestemt i fjor

Den kommende varaordføreren mener nemlig bildet er et helt annet enn det Skuterud og Larsen tegnet i ST i forrige uke.

- Det er ikke riktig at det er ei halvstilling som har ligget i kortene, og det har heller ikke ligget i budsjettet, slik Lavrans Skuterud hevder. Dette er påstander de ikke kan dokumentere. Det som imidlertid lar seg dokumentere, er at det er ei 100-prosentstilling for varaordfører som er lagt inn i handlingsplanen for Orkland, og dette ble bestemt i november i fjor, sier Hilstad.

Han viser fram punkt 7.6 i handlingsplanen for perioden 2020-2022, der det står at varaordfører skal ha 90 prosent av ordførerlønna.

- De vedtok det selv

- Dette var en del av grunnlaget for budsjettet og handlingsplanen som ble vedtatt i fjor. Det ble vedtatt både i fellesnemnda og i kommunestyret. Jeg var ikke med på disse vedtakene, for jeg hadde pappapermisjon. Men både Skuterud og Larsen har vært med på dette, og jeg er litt forundret over at de ikke vet hva de har vært med på å vedta, sier Hilstad.

Han trekker også fram at ei arbeidsgruppe bestående av de fire orklandordførerne har laget ei innstilling om godtgjøringsreglement for den nye kommunen, og også der slås det fast at varaordfører skal ha helstilling.

- Dette godtgjøringsreglementet kommer til behandling i høst. Jeg har forståelse for at Larsen og Skuterud ikke er kjent med innstillinga fra arbeidsgruppa, men de burde visst hva de selv var med på å vedta i november i fjor, sier Hilstad.

Går ned i lønn

I motsetning til det fellesnemnda og kommunestyrene vedtok i fjor, med 90 prosent lønn for 100 prosent stilling for varaordfører, har arbeidsgruppa foreslått at varaordfører får 80 prosent lønn for full stilling.

- Vi mener at det formelle ansvaret en ordfører har, tilsier at det er en viss lønnsforskjell.

- Kommer du til å gå ned i lønn når du blir varaordfører i Orkland?

- Ja. Jeg kommer til å få lavere lønn enn i dag. Min ambisjon før valget var å bli ordfører. Nå blir jeg varaordfører, og det er ikke så artig at dette framstilles som om dette med fullstilling for varaordfører var noe vi «solgte oss for» for å bli med i et samarbeid med Sp. Dette var heller aldri et tema i forhandlingene.

Sparer 3,5 millioner

Hilstad forteller at det er gjort beregninger som viser at Orkland vil spare 3,5 millioner kroner på redusert godtgjøring til politikerne.

- Fire ordførere blir til én. I stedet for 88 kommunestyrerepresentanter, får vi 51. Og mens de fire kommunene hadde varaordfører i til sammen én fullstilling, blir det samme stillingsstørrelse nå, men med 80 prosent av lønna. Dette er penger vi kan bruke på drift; til skoler og eldreomsorg, sier Are Hilstad.