Kåret til Norges likeste kommune: – Vi har ikke «rike onkler»

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er Skaun den kommunen i Norge der forskjellen mellom rik og fattig, er aller minst.

Børsa er ett av fire tettsteder i Skaun kommune. De andre er Buvika, Venn og Viggja. 

«ST-land»

1. Skaun - 0,179

2. Agdenes - 0,195

3. Orkdal - 0,197

4. Hemne - 0,200

=. Rennebu - 0,200

6. Meldal - 0,201

7. Rindal - 0,209

8. Halsa - 0,213

9. Snillfjord - 0,231

Pluss

Nylig la SSB frem en rapport som viser inntektsskillet i alle norske kommuner: Enkelt sagt, avstanden mellom fattig og rik. SSB har kommet frem til at Skaun er den kommunen i Norge med aller lavest ulikhet målt etter Gini-koeffisienten, med en koeffisient på 0,179.

– Skaun har en ung befolkning med mange barnefamilier og lav andel aleneboende. Det trekker ofte i retning av mindre ulikhet. Samtidig er det få som har store kapitalinntekter her, sier Jon Epland i SSBs seksjon for inntekt- og levekårsstatistikk.

LES OGSÅ: Porsche-entusiast fra Skaun tjente mest av alle i «ST-land»

«Gini»

Gini-koeffisienten er et mål på hvordan all samlet inntekt er fordelt innad i en befolkning, og vil alltid være et tall mellom 0 og 1. En koeffisient på 0 betyr at alle i gruppen man ser på har akkurat like mye inntekt, mens en koeffisient på 1 tilsier at én enkelt person har all inntekt. I den seneste målingen fra 2017 har Norge en Gini-koeffisient på 0,252, ifølge SSBs inntekts- og formuesstatistikk.

– De aller fleste kommunene i Norge har i SSBs målinger en Gini-koeffisient godt under det nasjonale snittet. Faktisk er det kun 32 kommuner som har en koeffisient over 0,252. Kun tre kommuner har koeffisient over 0,300, sier Epland.

Avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt. 

I motsatt ende av oversikten, kommer det frem at Bærum (0,327), Oslo (0,321), Asker (0,310), Frøya (0,298) og Søgne (0,297) er de kommunene med størst forskjeller mellom rik og fattig.

– De store inntektsforskjellene i Asker og Bærum skyldes i stor grad at mange av husholdningene med de største finansformuene bor her. Dermed er det også store beløp som mottas i aksjeutbytte, forklarer Epland.

Nærhet

Påtroppende ordfører, Gunn Iversen Stokke (Sp), tror den lave Gini-koeffisienten til dels skylder nærheten til Trondheim.

– Det er lett å få seg jobb, og vi har hatt lav arbeidsledighet over tid. Vi hadde en «plutselig» befolkningsvekst i Skaun, med mange unge som etablerte seg i boligmarkedet. Dét tror jeg gjør at mange har omtrent lik inntekt og like utgifter.

Rådmann Jan-Yngvar Kiel har også sett rapporten.

– Dette kan være fordi Skaun har en ung befolkning og en homogen befolkningsgruppe. Dette er en rapport basert på lønnsinntekt, og her blir de store forskjellene ofte tydeligst når man blir eldre.

Talsperson for flertallsgruppa, Siri Grøttjord (Ap), tror listetoppen skyldes flere årsaker.

– Vi har ikke «rike onkler» i Skaun. Vi er en liten kompakt kommune, så det har nok alltid vært lite forskjell på fattig og rik i Skaun, i hvert fall i overskuelig fortid.

Siri Grøttjord (Ap) hadde håpet på å bli ordfører eller varaordfører.  

- Betyr dette at innbyggerne i Skaun er rike?

– Nei, det tror jeg ikke. Folk i Skaun er middelklasse. Det vi vet er at vi scorer ganske høyt på utdanning i Skaun. Og så har vi ei ung befolkning, det vet vi.

Plusser og minuser

Grøttjord tenker at det er både bra og ikke bra å toppe en slik oversikt.

– Det er positivt for samfunnet vårt at vi er like og at det er ikke stor forskjell på fattig og rik. Samtidig kan det føre til at det blir litt lite mangfold i kommunen. Jeg vil ikke ha større ulikhet, men jeg tenker at det er positivt at det kommer nye innbyggere til Skaun. De tar med seg inspirasjon og nye ideer, og det er en bra ting. Vi må ikke bli sittende fast i det gamle, men ta vare både på det nye og det gamle.

- Vil ikke det til slutt føre til at Skaun kommune blir en bokommune for trondhjemmere?

– Det er et stykke dit ennå. Men om veksten skal bremses for å beholde kommunens identitet, det er jo et spørsmål. Jeg vil jo helst at de som flytter hit blir skauninger ved å engasjere seg i lokalsamfunnet. Da er man med på å skape et nytt Skaun, i tillegg til at man blir en del av lokalsamfunnet.

– Ingen milliardærer

Avtroppende ordfører Jon P. Husby (Sp) sier han ikke er overrasket over at kommunen hans er Norges likeste.

Nåværende ordfører Jon P. Husby, går snart inn i sin siste måned som ordfører.  Foto: Erik Eikebrokk

– Det finnes jo ulikheter her også, men dette er et positivt funn. Vi har ingen milliardærer her i Skaun, men hvis man ser på gjennomsnittsinntekt, så ligger vi høyest i vårt distrikt. Men det er klart, denne rapporten sier ingenting om livskvalitet, bare noe om forskjeller i inntekt.

Ifølge SSB er netto årsinntekt for aleneboende i Skaun 292 000 kroner. For par uten barn er inntekt etter skatt 653 000. For par med barn er summen 794 000. For enslige foreldre med barn er nettoinntekten 420 000 kroner.

– Dyktig politisk styring

– Dette kommer av at det er jevne forhold med små klassforskjeller og få rikfolk, variert næringsstruktur og lite arbeidsløshet. Nærheten til arbeidsmarkedet i Trondheim med gode muligheter for pendling og i alle fall inntil nylig lave boutgifter, spiller også inn. En relativt ung befolkning med mange barnefamilier spiller også inn, samfidig som det er relativt attraktivt å bli pensjonist i Skaun, sier Reidar Almås til ST.

Almås er er norsk forsker og professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk. Han gir politikerne også en del av æren for det gode resultatet.

– Det er støtte i nyere forskning for at lav ulikhet er gunstig for tilliten i lokalsamfunnet, noe som fører til lav kriminalitet og høy trivsel. Dette må kunne tilskrives gunstig beliggenhet i forhold til Trondheim samt fornuftig kommunal planlegging og dyktig politisk styring.


«ST-land»

1. Skaun - 0,179

2. Agdenes - 0,195

3. Orkdal - 0,197

4. Hemne - 0,200

=. Rennebu - 0,200

6. Meldal - 0,201

7. Rindal - 0,209

8. Halsa - 0,213

9. Snillfjord - 0,231Topp 10 - mest likhet

1. Skaun - 0,179

2. Årdal - 0,183

3. Jondal - 0,185

4. Hornindal - 0,186

=. Tjeldsund - 0,186

6. Klæbu - 0,187

=. Grane - 0,187

=. Sørfold - 0,187

9. Holtålen - 0,190

=. Selbu - 0,190Topp 10 - mest ulikhet

1. Bærum - 0,327

2. Oslo - 0,321

3. Asker - 0,310

4. Frøya - 0,298

5. Søgne - 0,297

6. Gjerdrum - 0,289

7. Stavanger - 0,286

8. Nesna - 0,277

9. Austevoll - 0,275

10. Bykle - 0,274