Kåret til Norges likeste kommune: – Vi har ikke «rike onkler»

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er Skaun den kommunen i Norge der forskjellen mellom rik og fattig, er aller minst.

Børsa er ett av fire tettsteder i Skaun kommune. De andre er Buvika, Venn og Viggja. 

Pluss

Nylig la SSB frem en rapport som viser inntektsskillet i alle norske kommuner: Enkelt sagt, avstanden mellom fattig og rik. SSB har kommet frem til at Skaun er den kommunen i Norge med aller lavest ulikhet målt etter Gini-koeffisienten, med en koeffisient på 0,179.