Halsa sier nei til vindkraft

Men Sp-politiker foreslo at «noen må ta sin del av belastningen...».

Halsa har også avgitt sin høringsuttalelse om vindkraft. 

Vi må akseptere at det bygges ut vindkraftanlegg i våre nærområder.Jørn Ola Engdal (Sp)

Pluss

Kommunestyret i Halsa fraråder utbygging av vindkraft innenfor område 23 (Trøndelag/Møre) i forslag til Nasjonal ramme for vindkraft.