Dobbel markering av Verdensdagen

Står på stand og hyrer kjent foredragsholder.

Disse er noen av dem som sitter i arbeidsgruppa i Hemne. Fra venstre: Ingalill Råket (daglig leder Allvekst), Aud Irene Hepsø (leder Mental Hemne Hemne, Britt Flåteplass (psykiatrisk sykepleier i Hemne kommune) og Anne Mette Strand (psykiatrisk sosionom i Hemne kommune). 

Pluss

Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse markeres flere steder. I Hemne skal arbeidsgruppa stå på stand på Falksenteret kommende torsdag, før det blir foredrag med Eirik Lundblad i Hemnehallen mandag. Han har bakgrunn fra politiet, han har vært tilknyttet Leger uten grenser og det internasjonale Røde Kors. Han har holdt flere hundre foredrag for barn, unge og voksne.