Kulturhus i det blå

Det kommer ingen lovnader om kulturhus i den kommende perioden.

Denne illustrasjonen, som viser kulturhuset sett fra Orkdalsveien, var blant alternativene konsulentselskapet WSP la fram i februar. Nå ser det ut til at man kan skyte en hvit pil etter kulturhus i sentrum. 

Pluss

I plattformen som danner grunnlaget for Ap,Sp og KrFs styring av Orkland den kommende perioden, er det formulert slik: