«Dette er et grovt overtramp»

Formannskapet i Skaun kommune består av Bjørn Hammer (fra venstre), Erik Fenstad (skjult), ordfører Jon P. Husby, varaordfører Asbjørn Leraand, Mildrid Wiggen Gimseng (ikke til stede), Gunn Iversen Stokke og Siri Grøttjord. Eivind Stende (til høyre) er varamedlem. 

Dette er alvorlige og gjentatte brudd på politiske og demokratiske spilleregler.

Pluss

Det er med stor undring vi har fulgt den såkalte «rådmannssaken» i Skaun der ordføreren har satt i gang et spill som har vært holdt hemmelig, ikke bare for offentligheten, men også for store deler av det politiske apparatet, blant annet kommunestyret. Nå som saken er kommet på bordet, er det grunn til å døpe om saken fra «rådmannsaken» til «ordførersaken». For her handler det ikke om hva rådmann Jan-Yngvar Kiel har gjort eller ikke gjort. Her handler det om hvordan ordfører Jon P. Husby har ført medpolitikere bak lyset, løyet for dem, brutt kommuneloven og offentlighetsloven gjentatte ganger i form av feil møteinnkallinger og stenging av møter. Det handler om en ordfører som har tatt saken i egne hender, og egenrådig, uten respekt for landets lover, har prøvd å kvitte seg med kommunens rådmann uten noen form av begrunnelser eller bevis for at vedkommende ikke har gjort jobben sin.