Nå har han pønsket ut en ny idé

Slikt blir det både penger og arbeidsplasser av.

Geir Mardahl er en gründer i ordets rette forstand. Nå har han startet en virksomhet på Grønøra vest som er sirkulærøkonomi i praksis. 

Pluss

Nærmest i en bisetning i en ST-artikkel nylig om Trondheim havns interesse for den såkalte Fesil-tomta, ble det nevnt at Mardahl maskin AS har inngått en tiårig leieavtale med Orkdal kommune på deler av denne tomta.