Norsk kylling utløser bygging av 2,6 km fjernvarmeledning

Dermed legges det til rette for miljøvennlig energi på hele Grønøra vest.

Det er bygginga av kyllingfabrikken som utløser legging av fjernvarme til Grønøra vest. 

Pluss

Orkdal energi varme AS mer enn fordobler leveringsvolumet sitt.