TrønderEnergi Nett og NTE Nett blir Tensio

Pluss

Fra og med 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio.