Disse tjente mest i Meldal

Trond Reime Reinertsen troner ikke overraskende øverst i Meldal

Trond Reime Reinertsen har en inntekt på over ti millioner i skatteåret 2018. 

Pluss

Han har både den høyeste inntekten på like over ti millioner kroner og den høyeste formuen på 531 millioner kroner. Reinertsen er blant annet styreformann og eier av E. A. Smith AS. Konsernet driver blant annet med stål, byggevarer, verktøy og trelast gjennom selskapene Smith Stål, byggevarekjeden Bygger'n og ferdighusprodusenten Hiba hus.