Tatt i 151 km/t - nå må han i fengsel

  Foto: Illustrasjon

Pluss

«Det er sjelden noen blir tatt i så høy hastighet som 151 km/t».