Her sto et forhatt bygg - nå kommer planen for tomta

Har gått bort fra blokk - satser på småhusbebyggelse.

Salvesen & Thams eiendom har en muntlig opsjon på branntomta der Coop-butikken på Orkanger lå, men det er usikkert om eiendomsselskapet kommer til å benytte seg av denne muligheten. 

Onsdag 13. november skal reguleringsplanen for denne tomta behandles for første gang. 

Pluss

Onsdag 13. november skal reguleringsplanen for den gamle brannstasjonstomta behandles for første gang i forvaltningsutvalget. Planen viser hvordan Salvesen & Thams eiendom ønsker å utnytte den 2,3 mål store tomta.