Må kutte 1,9 millioner kroner

De foreløpige tallene i Rindal kommune viser at de må kutte 1,9 millioner kroner for å balansere budsjettet i 2020. De største kuttene kommer innenfor Helse og Omsorg, og Bygg og anlegg.

Innsparingene får store konsekvenser for helse- og omsorgssektoren. 

Pluss

De største kuttene kommer innenfor helse og omsorg, skole og bygg og anlegg. Hovedgrunnen til kuttene er at de totale inntektene fra staten ikke er i samsvar med det reelle kostnadsnivået i kommunen. Økonomisjef i Rindal kommune, Henning Andersen, understreker at dette er rådmannen sine tall, og at det beste bildet av hvordan det står til med økonomien i kommunen er ikke å sammenligne budsjettet i 2020 med budsjettet for 2019, men gå tilbake til regnskapet i 2018, og da heller se på hvor mye penger de måtte ha hatt tilgjengelig for å kunne ha samme driftsnivå.