«Furumoåkeren» leverte over gjennomsnittet etter flytting til Vormstad

Kun tre ganger siden 2001 har gjennomsnittlig avlingsresultat for Sør-Trøndelag ligget over det resultatet Norsk kylling-åkeren på Vormstad oppnådde i år.

Nærmest ser vi åkeren som ble flyttet fra Furumoen i fjor, rett før den ble tresket i september. 

Pluss

Da det ble vedtatt at Norsk kylling ville få bygge sin gigantfabrikk i Furumoen på Orkanger, ble det samtidig bestemt at kornåkeren som fabrikken skulle bygges på skulle flyttes til et uproduktivt areal på Vormstad. Skeptikerne, og da ikke minst landbruksorganisasjonene, mente at dette var en dårlig løsning, da det det ikke fantes vellykkede jordflyttingsprosjekt å vise til på dette tidspunktet. Konklusjonen fra landbruksorganisasjonene, inkludert Jordvernalliansen, var at bygging av kyllingfabrikk i Furumoen betød nedbygging av dyrkmark.