— Vi må legge en plan for hvordan vi skal justere oss ned

Heldag med masse info for de folkevalgte.

Rådmann Torger Aarvaag (til høyre) sier Heim skal legge en plan for å komme ned på et normalt bemanningsnivå.  Foto: John M. Myrhaug

Vi snakker ikke om oppsigelser, og vi snakker ikke om nedbemanning innenfor pleie/omsorg og oppvekst.Torger Aarvaag

Pluss

Tirsdag var det budsjettkonferanse for de folkevalgte i Heim. Dette var dagen da rådmannen og hans stab orienterte om ledelse og styring, den nært forestående budsjettprosessen, og hva som er status i de enkelte enhetene.