Åpent møte om demens

Alle kan bli rammet av denne sykdommen

Turid Olsø og Marte Lund fra Skaun og Kari Ingeborg Sundgård fra Orkdal er sammen om pårørendeskolen.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Tirsdag 12. november er det åpent møte om ulike typer demenssykdommer i Rossvoll flerbrukshall i Børsa. Hit kommer lege og spesialist på demens, Marte Kvello-Alme, for å snakke om symptomer, diagnoser og viktigheten av tidlig utredning og oppfølging.