Slutter etter 33 år

Steinar Gaustad blir pensjonist - og bonde.

Steinar Gaustad har vært nærmest en bauta i Orkdal kommunes administrasjon. 

Pluss

Steinar Gaustad har vært nærmest en bauta i Orkdals kommuneadministrasjon gjennom en årrekke. Han har vært svært sentral i en rekke store saker, deriblant arbeidet med å få Norsk kylling-etableringa på plass.