Nå er det klart hvordan regiontravbanen blir

«Nye Leangen» blir en 1100-metersbane.

Dette er illustrasjonen som følger forslaget til reguleringsplan. 

Pluss

I forrige uke ble det avholdt et møte på Orkdal rådhus mellom Orkdal kommune og representanter for travsporten i Midt-Norge.