Berømmer engasjementet

Reine torgdagen i Kulør'n.

Anniken Kjær Haraldsen fra KS ledet deler av opplæringa i Kulør'n.  Foto: John M. Myrhaug

Dette skal gå godt, og jeg kjenner at jeg gleder meg til de fire årene som ligger foran oss.Helen Helland

Pluss

«Rotér i klokkeretningen!».