Dumpet søppel og sementsekker - dagen etter var det tatt bort

Søppelet og sementsekkene i elveskråningen på Jerpstad i Meldal er ryddet bort.

Søppelet og sementsekkene er nå ryddet vekk fra elveskråningen på Jerpstad i Meldal kommune. 

Pluss

- Grunneieren har ryddet bort søppelet og sementsekkene, forteller Siri Eithun, kommunalsjef for landbruk og tekniske tjenester.