Nå er det klart hvor mange flyktninger Orkland er bedt om å ta imot i 2020

Onsdag blir Orklands hovedutvalg for oppvekst orientert om anmodninga.

Frivilligsentralen i Meldal har lagt ned et stort arbeid med å integrere flyktninger. 

Pluss

Det er Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som anmoder norske kommuner om mottak av flyktninger. Imdi ber Orkland om å ta imot 17 flyktninger neste år. Samtidig ønsker rådmannen å få en fullmakt til å øke antallet med inntil 13 flyktninger, slik at det totalt kan bli 30 dersom direktoratet anmoder om det.