NTP: 1000 mrd. til samferdsel - havnene får 0 kroner

- Jeg synes det er et paradoks, sier havnedirektør Thomas Kusslid.

Dette er en av illustrasjonene Trondheim havn har laget med tanke på Grønøra vest. 

Pluss

- I Nasjonal transportplan for perioden 2018 - 2028 er det satt av rundt 1000 milliarder kroner til samferdsel. Av dette går 660 milliarder til vei, 330 milliarder til bane, 4 milliarder til flyplasser/Avinor samt noe til Kystverket. Ikke én krone går til havnene rundt om i Norge. Samtidig er det et mål å få mer av godstrafikken over på sjø. Dette synes jeg er et paradoks.