Nå kommer planen på politikernes bord

Illustrasjonen viser Midt-Norge travbane sett mot nordvest. 

Pluss

For første gang skal planen som skal danne grunnlag for landsdelens nye hovedtravbane, legges fram for politikerne. Det skjer onsdag, når Orklands forvaltningsutvalg har sitt møte på Orkdal rådhus.