- Har full tillit til landbruksministeren

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) mener den nye kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene er god og rettferdig.

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) mener ordningen er god og rettferdig. 

Pluss

- For regjeringen har det vært viktig å sørge for mest mulig forutsigbarhet for pelsdyroppdretterne. Jeg har tillit til at landbruksministeren og departementet nå har funnet en løsning som gjør at alle som er berørt av endringen blir kompensert på en god og rettferdig måte, skriver Melby i en e-post.