Debatt

Løgnaktig bruk av statistikk!

Hogne Hongset. 

Pluss

Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk. Knut Kroepelien i Energi Norge og Øyvind Isachsen i NORWEA (vindbaronenes organisasjon) benytter utvalgte statistikkdata i kombinasjon med en fjerde variant: unnlatelsesløgn! Det de skriver er isolert sett korrekt, men fakta tas ut av en sammenheng. Da blir resultatet et åpenbart forsøk på å manipulere virkeligheten.